juni 2019

Slik blir du mer aktuell på arbeidsmarkedet!

Det er ingen tvil om at det er kamp om arbeidsplassene, med små enkle grepp kan du skille deg positivt ut fra de andre jobbsøkerne. Google tilbyr en rekke gratis sertifiseringer som man kan ta, disse vil hjelpe deg til å bli en bedre digital markedsfører. Ved å ta disse sertifiseringen hvis du ovenfor arbeidsgiver at du interesserer deg for fagfolket, i tillegg til at det er veldig lærerikt for deg som digital markedsfører. Du tenker kanskje at det er komplisert og tidskrevende å gjennomføre disse sertifiseringene.

Hvor lang tid du bruker avhenger av de forskjellige sertifiseringene. Til hver sertifisering følger det med videoer som hjelper deg med å bestå. Du står også fri til å hoppe inn og ut av sertifiseringen. Jeg har dette halvåret tatt en rekke sertifiseringer, og jeg skal anbefale dere et par av de. Spesielt hvis du jobber med digital markedsføring vil du ha nytte av disse sertifiseringene.

En sertifisering kan fungere som et kvalitetsstempel.

Google analytics academy

Lær deg google analytics, bedrifter idag er altfor dårlige på å bruke analytics. Dette er noe som ansatte ofte blir sendt på kurs for å lære, du vil kunne imponerer hvis kan dette. Jeg vil anbefale deg å ta 6 sertifiseringer som handler om analytics, disse er:

Google analytics for beginners

I denne sertifiseringen så lærer man hvordan man setter opp en analytics konto, og hvordan man kobler denne opp til nettsiden din. Du lærer enkle analyser samt å sette opp mål. Jeg anbefaler denne sertifiseringen ettersom jeg syntes det kunne være litt klønete å koble nettsiden opp med analytics. Dette er fin start, men analytics har mange flere verktøy som du kan bruke. Derfor anbefaler jeg at du også tar neste sertifisering.

Advanced google analytics

I dette kurset så lærer du mer avanserte analysemetoder, du lærer hvordan du bruker konfigurasjoner som egendefinerte beregninger og hendelsessporing. Du kan også lage segmenter som passer bedre til din nettside.

Google analytics for power users

Dette er den sertifiseringen jeg følte var mest nyttig for en digital markedsfører. Blant annet at du kan lære hvilke kanal som trekker mest trafikk til nettsiden din, du lærer å gjennomføre analyser som er med på å effektivisere markedsføringen. Jeg lært også om konverteringsanalyse, noe som er svært viktig for feks en nettbutikk.

Introducing to data studio

Data studio lar deg samle og analysere data fra flere forskjellige google verktøy. Kurset handler mest opp navigasjon i programmet, men også oppbygning av rapporter.

Google tag manager fundamentals

Dette kurset handler om forenkle implementering og administrasjons prosesser for markedsfører eller analytikere.

Google analytics kan være svært rotete og uoversiktlig

Google digital garage: Fundamentals of digital marketing.

Den mest omfattende sertifiseringen som jeg gjorde var google digital garage, google estimerer at det tar cirka 40 timer å gjennomføre dette kurset. Min erfaring var at det tok rundt 24 timer å gjennomføre. Hvis du har tenkt til å jobbe innenfor digital markedsføring. så ville jeg anbefale dette kurset. Du får en innføring i hva digital markedsføring innebærer,og hvordan en digital markedsfører burde tenke.

Digital strategi: Viktigere enn noen gang!

De fleste bedrifter er klar over at de burde ha en god forretningsstrategi som skal føre bedriften mot sine mål. Bedrifter skryter av at de er moderne og er på digitale plattformer, men har de virkelig noen plan over hvorfor de er der? En digital strategi brukes for å skaffe en konsekvent retning for en bedrifts digitale markedsførings-aktiviteter. Vi lever i en tid hvor bedrifter interagerer med kunder gjennom digitale plattformer, akkurat derfor burde man ha mer fokus på bedriften sin digitale strategi. Den digitale strategien burde kunne implementeres inn i bedriften sin forretningsstrategi. I dette blogginnlegget skal jeg fortelle deg hvordan du med enkle grepp kan lage en digitale strategi for dine bedrift.

Ligger det noe plan bak hvorfor din bedrift er på digitale plattformer?

Gjennom forelesninger med Anders Mamen har vi lært mye om digitale strategier, og vi har blant annet lært at man burde bruke en modell som rammeverk fra strategien. En slik modell vil hjelpe deg med å utforme strategien, i tillegg til at det blir mer strukturert. Det finnes mange forskjellige modeller man kan bruke, men jeg vil anbefale å bruke SOSTAC modellen.

SOSTAC modellen steg for steg.

1. Situasjonsanalyse:

Første punkt i denne modellen handler om en analyse av omgivelsene til en bedrift. Hvor er bedriften i dag? Hvor står vi i markedet? Her anbefaler jeg at du bruker en SWOT analyse for å se på interne styrker og svakheter og eksterne trusler og muligheter.

2. Mål

Punkt 2 i modellen handler om å sette mål for bedriften, hvor ønsker du å få bedriften din? Her ville jeg anbefalt å bruke OKR for å sette mål for bedriften din. Vet du ikke hva OKR er, sjekk ut innlegget til Karl Philip Lund (https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/).

3. Strategi

Som overskriften tilsier så handler dette punktet om hvilken strategi man skal bruke for å nå målene sine. Det finnes mange forskjellige strategier som man kan bruke. Jeg ville anbefalt å bruke en strategi som er mer detaljorientert, slik at det blir enklere å implementere den i forretningsstrategien. Bruk eksempelvis canva business modell, denne er veldig enkel å fylle ut.

Canvas business model kommer med nøkkelspørsmål som gjør det enklere å utforme strategien din.

4. Taktikk

Når du har valg strategien din, så må du velge hvordan du skal gjennomføre strategien. De er hovedsakelig 3 forskjellige taktikker du kan bruke, under vil jeg legge med et bilde av de forskjellige sammen med verktøy du kan bruke.

Velg taktikk med tanke på hva som passer best for din bedrift og deres kundegruppe. Det kan være lurt å gå ut bredt, test mange forskjellige virkemidler, senere gjør du en analyse på hvilke som er mest lønnsomme.

5. Aktivitetsplan

Nå vet du hva som skal gjøres, du vet også hvordan du skal gjøre det. Da må du lage en aktivitetsplan helt ned på detaljnivå over alle aktiviteter som bedriften skal utføre. Her skal alle detaljene være plass, og fungere som et rammeverk for aktivitetene til bedriften. Det gjør det også lettere for bedriftens ansatte å forholde seg til hva de skal gjøre.

6. Kontroll og målinger

Dette punktet handler om å analysere alle aktiviteten du har gjort i de 5 tidligere stegene. Her burde analyseverktøy som google analytics kobles inn. Punkt 2 i modellen handler om å sette mål, i punkt 6 skal du måle om du klarte disse målene. Hva kunne bedriften gjort anderledes? Hva fungerte? Hva fungerte ikke? Dette er et viktig punkt ettersom det vil føre til masse læring.

Når du har fullført alle de seks stegene, så gjør du alt en gang til. Da har du allerede lært en gang hva som funker, og hva bedriften deres kan gjøre bedre. Spesielt hvis det er en store bedrift så burde strategien kommuniseres ut til alle de ansatte. Det siste jeg vil si er «ikke gjør det så komplisert», følg de enkle stegene som jeg har skrevet ovenfor.